Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Eiendomsrådgiveren AS

Nå også i Spania med SydenHus®

Oppgjør og rutiner                                         Ta kontakt for spørsmål / bestilling her

Eiendomsrådgiveren AS utgjør en viktig markedsføring for dine re-salg. Når du velger oss som din leverandør på alt som skjer etter kontraktsignering kan du kan frigjøre ressurser og gi full gass på dine neste salg. Kundene dine blir tatt godt vare på og får meget god oppfølging fra oss. Solid meglerhåndverk på tinglysingsfasen og alle oppgjørsprosedyrer sikrer at kundene dine får en meget stor tilfredshet helt frem til målstreken. Vi arbeider med dine salgsoppgjør direkte inn i bedriftens eget meglersystem og er fortrolig med alle meglerprogrammene som brukes.

Alle våre aktiviteter blir umiddelbart logget i meglersystemet. Vi har inndelt oppgjørsarbeidet i ulike status-faser, slik at ledelsen og meglerne til enhver tid skal kunne se online hvor i prosessen deres eiendomshandel ligger.


Kundepleie til selger og kjøper. Eiendomsrådgiveren AS starter sin kundepleie ved umiddelbart å sende dine kunder en Gratulasjons-mail m/scannet versjon av signert kjøpekontrakt samme dag som megler har hatt kontraktsmøte med partene. I denne e-posten fremgår diverse praktisk informasjon om videre prosess og oppfølging fra Eiendomsrådgiveren. Kundene og megler opplever en slik oppfølging som meget tilfredsstillende. Denne introduksjonen fra Eiendomsrådgiveren til dine kunder er den første i rekken av annen viktig kundepleie som pågår fra Eiendomsrådgiveren AS.

Jobb-smart rutine. Vår erfaring for hvordan best oppnå høyest mulig kvalitet og kundetilfredshet i oppgjørsarbeidet fremgår av kvalitetsrutiner vi gjennomgår og evt. tilpasser din bedrifts spesielle behov før oppdragstart. Se referanse for kundens opplevelse av våre samhandlingsmodeller.

Alt praktisk rundt eventuelt å lage nye/bedre maler til kundepleie og oppgjørsarbeid ordner Eiendomsrådgiveren AS.


OCR/KID. Dersom meglerbedriften ikke allerede benytter KID/OCR i sitt meglersystem, ordner også Eiendomsrådgiveren AS denne oppgraderingen ved implementering i systemet og kontakt med banken.